Samsung
流動產品銷售點

三星專門店

中環皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖
九龍灣德福廣場一期地下G56-57號舖
沙田新城市廣場6樓602號舖
尖沙咀海港城海洋中心3樓332號舖
荃灣眾安街 68 號荃灣千色匯 I 地下 G001B 號舖
將軍澳唐賢街9號PopCorn地下38-39號舖

香港特約零售商


澳門特約零售商


香港特約經銷商

(只適用於流動平板)

澳門特約經銷商

(只適用於流動平板及電腦)
(只適用於流動平板)

香港特約商務渠道經銷商

ce